Iconisch cluster Health, Hightech, Food

In de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen zijn de sectoren Health, Higtech en Food nauw met elkaar verweven. Onze regio is een belangrijke speler bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van voedselveiligheid, voedselschaarste en klimaatverandering en een belangrijke kennispartner op het gebied van gezondheidszorg. The Economic Board zet zich met het cluster Health, Hightech, Food zet zich in om deze innovaties verder te brengen en naar het volgende niveau te tillen.

De ontwikkelingen op het gebied van Health en Food, die noodzakelijk zijn voor een leefbare toekomst, zijn niet mogelijk te maken zonder invloed van de hightech-sector, die met zijn sleuteltechnologieën de basis levert voor innovaties en daarmee grote impact heeft op de genoemde maatschappelijke uitdagingen. De flagshipprojecten van het cluster zijn het OnePlanet Research Center, Briskr 2.0 en het Chip Integration Technology Center (CITC)

Speerpunten iconisch cluster Health, Hightech, Food

De uitwerking van het cluster Health, Hightech, Food vraagt om een specifieke benadering per speersector. Hiermee komen we tot concrete programma’s en projecten. We doen dit voor de sectoren Health, Hightech en cross-overs op het gebied van Food. Zo hanteren we unieke speerpunten voor elk van deze sectoren:

Health

Wat betreft speersector Health is de regio onderscheidend op internationaal niveau op het gebied van medische technologieën en (bio)farmacie. In de regio bevinden zich grote spelers en binnen dit domein bestaan veel mogelijkheden voor groei en innovatie.

Speerpunten binnen Health zijn:

  1. Drug discovery & development: Innovaties en ontwikkeling van (nieuwe) medicijnen, geneesmiddelen en innovaties in diagnostiek en zorg.
  2. Digital health: Digitale en genetische innovaties binnen health en healthcare.
  3. Neuroscience / Healthy Brain: Onze kennispositie op deze thema’s is toonaangevend, hetgeen ook economische potenties biedt. Het gaat hierbij immers om de verbetering van de ‘quality of life’ van burgers. Grote maatschappelijke problemen hebben sterk van doen met het thema Healthy Brain.

Hightech

De speersector Hightech is op dit moment al groot in de regio met circa 15.000 werknemers. Zwaartepunt ligt vooral in en rond Nijmegen. Met toonaangevende multinationals als NXP, Ampleon en Nexperia heeft de regio een leidende functie op het gebied van semiconductoren, halfgeleiders en chiptechnologie. Bedrijven in de regio zijn met name sterk op het gebied van automotive en telecom/communicatie. Het cluster is binnen Nijmegen vooral georganiseerd op de Novio Tech Campus (NTC). Ontwikkeling van deze speersector vraagt met name om toegang tot goed opgeleid personeel, zowel op mbo als op universitair niveau. Praktische vraagstukken zijn huisvesting voor  expats en samenwerking met andere kennisinstituten.

De speerpunten binnen Hightech zijn:

  1. Chip integration: De ontwikkeling en innovaties op het gebied van chipintegratie, chipdesign, kwaliteit van het maakproces en (advanced) packaging services en machinebouw;
  2. Radio Frequency Technology (RF-technology): Het regionale bedrijfsleven is bewezen sterk op het vlak van RF-technologie.

Food

Op het gebied van Food werkt de regio nadrukkelijk samen met Wageningen en Foodvalley. In Wageningen ligt de kern wat betreft innovatie in Food met belangrijke spelers als de Wageningen University & Research (WUR), NIZO Food Research en Top Instituut Food en Nutricion (TiFN). Van Hall Larenstein uit Velp vormt daarop op hbo-niveau een goede aanvulling.

De regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen is aantrekkelijk voor het huisvesten van internationale foodbedrijven. Clusterontwikkeling op het gebied van Food betekent met name het ontwikkelen van kennisallianties en het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven. Hierbij leggen we de focus op cross-overs op het gebied van voeding en gezondheid en hightechtoepassingen in agrofood.

  • Cross-overs op het gebied van voeding en gezondheid, en hightechtoepassingen in de wereld van agrofood. De focus ligt op cross-overs rond ‘voeding in de zorg’ en ‘voeding en cognitie’.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het iconisch cluster Food? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief van The Economic Board. Ongeveer een keer per maand versturen wij een mailing met de belangrijkste ontwikkelingen.

Ambities

Het ontwikkelen en benutten van economische kansen binnen het cluster Health, Hightech, Food gaat hand in hand met het werken aan maatschappelijke gezondheidsthema’s en nieuwe sleuteltechnologieën.

Onze ambities voor 2025 zijn:

  • Een slag te maken van clusterontwikkeling naar missiegedreven innovaties. Ook zijn er verbindingen gelegd tussen maatschappelijke thema’s en sleuteltechnologieën;
  • De regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen staat op de kaart als dé plaats waar innovatieve zorg het snelst ontwikkeld en geïmplementeerd wordt in praktijksituaties door de intensieve samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, innovatieve bedrijven en zorginstellingen;
  • De regio is de plaats waar de kennis aanwezig is om chipfabricage en -packaging van kleine series naar grotere volumes tot en met massafabricage te brengen. Hierbij wordt aangesloten op specifieke eisen van toepassingen en op nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals fotonicachips;
  • Er is een sterk regionaal vestigingsklimaat ontwikkeld. De sectoren Health, Hightech en Food presteren boven het landelijke economische gemiddelde.

Initiatief aanmelden

Werkt u aan een initiatief in een triple helix dat zich richt op de speerpunten en ambities van het cluster en denkt dat het cluster Health, Hightech, Food het verder kan helpen? The Economic Board kan projecten op verschillende manieren ondersteunen en zo verder helpen.

Voor het cluster Health, Hightech, Food geldt dat een initiatief bijdraagt aan de economische structuurversterking van de vijf benoemde speerpunten binnen het cluster.

Bij positief advies vanuit de board ondersteunen we het initiatief door te helpen met mogelijke cofinanciering, toegang tot de Investeringsagenda, extra ondersteuning, het creëren van kansen én het uitwisselen van kennis.

We leggen hier meer uit over het proces en de criteria. Ook kunt u contact opnemen met de civic entrepreneur.

Tactisch Plan

In het Tactisch Plan kunt u meer lezen over de uitwerking van het cluster Health, Hightech, Food. U kunt hiernaast de publieksversie inzien en/of het volledige document downloaden.

Bekijk de andere clusters

Deze pagina delen

TwitterLinkedInEmail