Randvoorwaardelijk cluster Arbeidsmarkt

Met het cluster Arbeidsmarkt richten The Economic Board en haar partners zich op het aansluiten van de regionale arbeidsmarkt bij de behoefte van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de regio. Een goed gekwalificeerde beroepsbevolking is een belangrijke voorwaarde om de iconische clusters te laten floreren. De focus van het cluster ligt op het stimuleren van projecten om te voorzien in en het behoud van studenten, gekwalificeerd personeel en talentvolle kenniswerkers.

Bedrijven zullen in de komende jaren nog meer dan nu een beroep doen op al het beschikbare arbeidspotentieel. De vraag naar technische arbeidskrachten is sterk toegenomen, zowel naar theoretisch als praktisch geschoolden. Tegelijkertijd neemt het aantal technische professionals af. Hetzelfde speelt onder andere in de zorgsector.

Dit heeft grote impact op de innovatiecapaciteit van onze regio. Het is belangrijk om het aanwezige talent in de regio te behouden, te koesteren en blijvend laten ontwikkelen zodat zij goed toegerust zijn op een telkens veranderende arbeidsmarkt. Het is ook belangrijk om nieuw talent aan te trekken. Een activiteit die daar goed bij past, is de doorontwikkeling van het internationale platform The Life Net en de ontwikkeling van een gezamenlijk businessplan met betrekking tot internationalisering. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het aantrekken, welkom heten en vasthouden van (internationaal) talent voor de iconische clusters.

Neem contact op om initiatieven onder de aandacht te brengen voor scholing, aantrekken en behouden van talent voor een beroepsbevolking in deze regio die arbeidsfit is en blijft. We ondersteunen, stimuleren samenwerkingen en denken mee in financieringsmogelijkheden!

Meer over Arbeidsmarkt

Projecten

Artikelen

Meer weten?

Meer lezen over de uitwerking van de clusters? We vertellen er alles over in ons Tactisch Plan. U kunt hiernaast de publieksversie inzien en/of het volledige document downloaden. Ook kunt u hier meer lezen over de Investeringsagenda.

Deze pagina delen

TwitterLinkedInEmail