AI for Life

Met het initiatief AI for Life werken we in het innovatienetwerk Lifeport aan een ecosysteem om verbinding tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden te realiseren.

De Radboud Universiteit is al dertig jaar lang bezig met onderzoek op het gebied van AI, en heeft daarmee een uitzonderlijke positie. Ook bij Wageningen University & Research (WUR) en HAN University of Applied Sciences (HAN) ontwikkelt AI zich snel.

Hoe bekend is dit binnen en buiten de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen? Om geen kansen te missen op nieuwe samenwerkingen en op het ontwikkelen van kennis, is het initiatief AI for Life ingezet.

Uit onze ambitie rolt ons mission statement, dat opgesteld is door de Taskforce AI:

“AI for Life faciliteert regionale samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden op het gebied van Artificial Intelligence die de toepassing van innovatieve en nieuwe technologieën aanwakkert in Health, Energy en Food om zo de maatschappelijke en economische impact van de regio nationaal én internationaal te vergroten.”

Intensieve verbindingen zijn noodzakelijk om de regio te profileren op het gebied van AI. Deze regionale profilering is voor overheden van groot belang. Het versterkt lobbytrajecten en financieringsaanvragen zowel richting het Rijk als Europa. Goede regionale profilering ondersteunt internationale acquisitietrajecten waarin bedrijven naar de regio gehaald worden, maar trekt ook kenniswerkers aan en bindt inwoners aan de regio.

AI for Life Center

Doelstelling van een AI for Life Center is om een ecosysteem te vormen waar verbindingen tussen verschillende spelers en belanghebbenden in de AI kunnen groeien. Het bedrijfsleven krijgt op deze manier bijvoorbeeld beter toegang tot hoogleraren, PhD’s en studenten van de Radboud Universiteit. Daarmee verbetert de toegang tot kennis en human capital. Ook krijgen kennisinstellingen zo toegang tot het bedrijfsleven. Het wordt eenvoudiger om de samenwerking op te zoeken en om elkaar te versterken. Ook de mogelijkheden om gebruik te maken van de belangrijke fondsen en subsidies nemen aanzienlijk toe.

Download hier het visiedocument AI for Life Center, versie juni 2021

Dit document is om een lopend document, hierbij bent u uitgenodigd om contact op te nemen wanneer u uw mening wilt inbrengen of iets wilt ondernemen op het gebied van het AI for Life Center.

TwitterLinkedInEmail