The Economic Board: krachten bundelen en profileren

In The Economic Board zitten achttien bestuurders uit de drie poten van de triple helix. Dat zijn: bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Deze kopstukken brengen ieder hun netwerk mee om Lifeport tot wasdom te brengen.

Binnen dit netwerk ontmoeten studenten, burgemeesters, internationale toponderzoekers, start-ups, docenten en CEO’s elkaar op campussen en technische hotspots. Deze ontmoetingen leveren bijvoorbeeld onverwachte cross-overs op, of nieuwe ketenpartners, een werkplek met state-of-the-art research faciliteiten of een sterke lobby richting Den Haag en Brussel. Kortom, zo bundelen we de krachten in Lifeport rondom onze thema’s: Health, Hightech, Food en Energy.

Ook staat The Economic Board voor de profilering van de regio als Lifeport. We laten de wereld zien hoeveel toponderzoek hier gedaan wordt op hogescholen en universiteiten. En we bieden een etalage van alle bijzondere bedrijven en organisaties die werken aan een gezond en duurzaam leven. Lifeport wordt een begrip en trekt daardoor mensen en bedrijvigheid aan.

Logo The Economic Board - Lifeport

Activiteiten

Als aanjager en verbinder tilt The Economic Board projecten en activiteiten in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen naar een hoger niveau.
Zo organiseert The Economic Board jaarlijks een groot netwerkevent, ondersteunt ze bij de oprichting van nieuwe initiatieven en helpt ze ondernemers op verschillende manieren.

The Economic Board helpt met het genereren van aandacht voor projecten, via haar website, sociale media en nieuwsbrief. Ook zet de board haar brede netwerk in om voor het project (nieuwe) verbindingen te leggen en het verder te brengen. Verder agendeert zij projecten, mobiliseert partners en helpt bij financiering via subsidies, leningen en business angels.

Bekijk alle activiteiten

ANBI

Stichting The Economic Board heeft als doel het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen. Hiermee beoogt de stichting de economische slagkracht van de regio Arnhem-Nijmegen verder te ontwikkelen en regionale groeikansen te benutten met alle voor dat doel dienstige middelen. Hiervoor hebben wij de ANBI-status, Algemeen Nut Beogende Instelling, toegekend gekregen. Mocht u ons willen helpen bij onze doelstelling door middel van een donatie, dan kunt u deze gift aftrekken van uw winst- of inkomstenbelasting.

Lees verder