OnePlanet

OnePlanet is een initiatief van imec Nederland, Radboudumc, Radboud Universiteit (RU) en Wageningen Universiteit & Research (WUR). Het samenwerkingsverband heeft de handen ineengeslagen om langetermijnoplossingen te ontwikkelen die de gezondheid bevorderen en helpen bij de productie van voedsel op een duurzame en evenwichtige manier. Deze kennis wordt gebundeld in een nieuw onderzoekscentrum, met afdelingen in Wageningen en in Nijmegen: het OnePlanet Research Center.

Ambitie

De demografische trends, zoals het stijgen van de wereldbevolking en het steeds ouder worden van de mens, zorgen voor een toenemende druk op de manier waarop we voedsel produceren en consumeren en onze gezondheid. Het OnePlanet-initiatief maakt zich sterk voor het ontwikkelen en naar de markt brengen van nieuwe innovaties die bijdragen aan het oplossen van dit probleem.

Zij positioneert zich op de cross-overs tussen agri, voeding, gezondheid en hightech. De partners hebben als ambitie om minder verspilling, efficiëntere productie, preventie van ziekte en gepersonaliseerde voeding- en gezondheidszorg te bewerkstelligen. Het revitaliseren van de regio én het behoud en de versterking van de economische slagkracht staat daarbij voorop.

Door netwerkactiviteiten te organiseren en aan te sluiten bij regionale netwerken zoals Regio Foodvalley en i3B hoopt OnePlanet mkb-bedrijven te leren kennen en te betrekken. Tevens krijgen mkb-bedrijven subsidie om hun eigen business cases uit te werken, zodat OnePlanet hun behoeften leert begrijpen en de applicaties daarop aan kan passen. Door op deze manier samen te werken kent OnePlanet al veel bedrijven die kunnen aanhaken zodra de technologie eenmaal op de markt is.

Doel is dat maatschappelijke en economische impact binnen enkele jaren zichtbaar en tastbaar wordt. De zichtbaarheid moet onder meer komen door twee experience centers waarvan er een in september 2020 in gebruik wordt genomen. Bezoekers kunnen daar innovaties bekijken en beleven.

Over OnePlanet

OnePlanet versterkt de kennis en innovatiemogelijkheden op gebied van Food en Health, stimuleert innovaties in het bedrijfsleven en de regionale economie. Dat is in 2019 aanleiding geweest voor de provincie Gelderland om in acht jaar 65 miljoen euro bij te dragen aan OnePlanet. De subsidie van de provincie heeft een snelle opstart en bemensing mogelijk gemaakt. OnePlanet haalt zelf 81 miljoen euro binnen door middel van verdiensten uit innovaties. In jaar acht moet meer dan zeventig procent van het totaal door de industrie en andere kanalen gefinancierd worden.

Innovaties moeten straks in de praktijk gebruikt kunnen worden, vindt OnePlanet. Daarom wordt vanuit het OpenEd programma met bestaande, Gelderse onderwijsinstellingen bekeken welke nieuwe vaardigheden nodig zijn om met toekomstige, technologische mogelijkheden te kunnen werken.

OnePlanet zet in op vier thema’s:

  1. Datagestuurde voeding en gezondheid
  2. Gezondheid en gedrag
  3. Precisieproductie en -verwerking
  4. Supplychain op maat

Lees meer over OnePlanet

Feiten en cijfers

146

totale investering in acht jaar tijd

45

medewerkers werkzaam

12

projecten opgestart

Resultaten na een jaar OnePlanet

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat OnePlanet het eerste jaar vooral bezig is geweest met het inrichten van de organisatie, het uitwerken van de programma’s en opstarten van samenwerkingsverbanden met scholen en bedrijven in de regio.

Om een sterke basis te leggen is aanwezige kennis en expertise van de partners en andere stakeholders samengebracht bij het vaststellen van de programma’s. Inmiddels zijn er door OnePlanet twaalf projecten opgestart en wordt er bij tien projecten samengewerkt met bedrijven. Voorbeelden zijn de doorontwikkeling van een Smart Watch die onder meer via fysiologische metingen inzicht kan geven in mentale gezondheid en stress, de Smart Bathroom waarmee OnePlanet hoopt te ontdekken of iemand besmet is met COVID-19, en de meetapparatuur voor stikstofemissies.

Lees hier het volledige interview over de voortgang

De laatste ontwikkelingen

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom OnePlanet? Lees hieronder verder of schrijf u in voor de nieuwsbrief van The Economic Board en we houden u maandelijks op de hoogte!

Rol van The Economic Board

The Economic Board heeft partijen vanaf het begin van het OnePlanet-initiatief gefaciliteerd om kennis te nemen van het initiatief om zo hun standpunt te kunnen bepalen. Wij hebben daarom de verdiepingsreis naar het hoofdkantoor van imec in Leuven en de Nederlandse tak in Eindhoven, het Holst Centre, georganiseerd op 2 oktober 2018. Daarnaast is door The Economic Board-leden uitgesproken dat zij het initiatief inhoudelijk steunen, wat heeft geresulteerd in een ondersteuningsbrief. Zij hebben geconstateerd dat het goed is als andere partijen ook hun steun uitspreken in een ondersteuningsbrief. Het projectbureau heeft een coördinerende rol gespeeld in het verzamelen, het bieden van een overzicht en het ondersteunen van partners bij het indienen van de ondersteuningsbrieven. Daarnaast heeft directeur Sigrid Helbig ingesproken tijdens de inhoudelijke behandeling van het initiatief, in de commissievergadering van Provinciale Staten op 15 januari 2019.

Betrokken partijen

Relevante projecten

Deze pagina delen

TwitterLinkedInEmail