Briskr

Partners uit de Life SciencesHealth en High Tech richtten dit platform op om ondernemers in deze sectoren te ondersteunen. Zowel start-ups, scale-ups als grown-ups komen onderweg uitdagingen tegen waarbij Briskr kan helpen. Ook willen de partners samen het ondernemerschap en de innovatie in de regio stimuleren.

Over het platform

De regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen heeft een uitstekende uitgangspositie om in de sectoren Life Science, Health en High Tech meer werkgelegenheid te realiseren. Briskr definieerde drie werkprogramma’s om innovatieve ondernemingen te ondersteunen, investor-ready te maken en te leiden naar financiering.
Uitgangspunt bij deze indeling is de levensfase van de ondernemer, omdat de vraagstukken van ondernemers behoorlijk veranderen in de loop van de tijd.

  1. Incubation-werkprogramma voor (prille) start-ups;
  2. Acceleration-programma voor scale-ups;
  3. Activation-programma voor gevestigde mkb-bedrijven, de zogenaamde grown-ups.

Ambitie

Met Briskr ontstaat een integraal aanbod voor Gelderse ondernemers in Life Sciences & Health, High Tech Systems en Materials & Chemistry. Of het nu gaat om start-ups, scale-ups of gevestigde mkb-bedrijven. Door gerichte marketing en acquisitie zet Briskr het ecosysteem op de kaart, het scout nieuwe kansen voor bedrijvigheid, jaagt innovaties aan en helpt bij de realisatie daarvan.

Rol van The Economic Board

The Economic Board is gevraagd om de programma’s van Briskr te ondersteunen en waar mogelijk een concrete bijdrage te leveren. We pakken samen een aantal activiteiten op om ervoor te zorgen dat in de regio nog meer impact ontstaat. Dit doen we door de zichtbaarheid en de aantrekkingskracht te verhogen. Zowel nationaal als internationaal. Daarnaast faciliteren we intensieve kennisdeling en samenwerking binnen het ecosysteem.

The Economic Board is een van de partners van Briskr. De boardleden stellen hun netwerk ter beschikking aan alle deelnemers in de Briskr-programma's. Zij promoten Briskr in de regio en helpen ons bij het vinden van financiering door Briskr op de Investeringsagenda Arnhem - Nijmegen te plaatsen. Net als The Economic Board willen de partners van Briskr de economische ontwikkeling van de regio stimuleren. Daarom is het ook logisch dat we de samenwerking met de Board hebben gezocht en zij nu associated partner zijn van Briskr.
Rikus Wolbers
Rikus Wolbers, programma manager Briskr

Meer weten?

Richard Dobbelmann

Richard Dobbelmann

Business associate

Richard Dobbelmann weet als business associate van The Economic Board als geen ander de weg in het bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

Ook interessant

Betrokken partijen

TwitterLinkedInEmail