Maarten van Gils

Maarten van Gils

Maarten van Gils

Lid helixgroep cluster Health, Hightech, Food, lector Smart Business en programmamanager Smart Region bij HAN University of Applied Sciences

Maarten van Gils is werkzaam bij de HAN University of Applied Sciences als lector Smart Business en programmamanager Smart Region.

Die combinatie van functies maakt dat hij zich bezighoudt met zowel toegepast onderzoek naar nieuwe bedrijfsmodellen binnen het mkb (Smart Business) alsook de (on)mogelijkheden die het omringende innovatie ecosysteem voor de implementatie daarvan biedt (Smart Region). Bedrijfsmodellen die gebruik maken van de kansen die de huidige digitale revolutie biedt staan daarbij centraal. Maarten kan daarbij bogen op meer dan vijftien jaar ervaring, veelal opgedaan in Oost-Nederland, als onderzoeker en adviseur op het gebied van (samenwerking ten behoeve van) innovatie.

Samen met de leden van de helixgroep zet ik me graag in voor de realisatie van een zo optimaal mogelijk innovatie ecosysteem voor Health, Hightech, Food. In mijn beleving houdt dat in dat je vanuit de behoefte van de ondernemer – of het nu een start-up, scale-up of gevestigd mkb-bedrijf is – gaat nadenken over wat er goed gaat, wat niet en hoe je dat kunt verbeteren. Samenhang (creëren) tussen programma’s en instrumenten is daarbij voor mij een essentieel aspect.

Meer over Health, Hightech, Food

Delen

TwitterLinkedInEmail