The Economic Board-leden

Team Members

Ilko Bosman

Ilko Bosman

Voorzitter VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen en CFO PhotonFirst

Ilko Bosman is CFO van PhotonFirst en voorzitter van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen. Het duurzaam verbinden van overheid en onderwijs met lokale onderners is voor hem een van de belangrijkste pijlers onder een goed ondernemersklimaat. Duurzaamheid, een gezonde arbeidsmarkt en goede bereikbaarheid zijn hierbij de belangrijkste speerpunten.
Ahmed Marcouch voorzitter The Economic Board

Ahmed Marcouch

Burgemeester gemeente Arnhem, voorzitter The Economic Board

Ahmed Marcouch is burgemeester van Arnhem en voorzitter van The Economic Board sinds 2021. Het geheim van goede banen zit volgens hem in de connectie tussen kennis en kunde, met ook het midden- en kleinbedrijf dat kind aan huis is bij de wetenschap en grote bedrijven.
Sander Hulsebos is lid van The Economic Board

Sander Hulsebos

CEO Hoogwegt Group B.V.

Sander Hulsebos is CEO van Hoogwegt Group in Arnhem. Met jarenlange ervaring in internationale handel zoekt hij de verbinding met andere ondernemers en kenniscentra ter bevordering van het leef- en werkklimaat in de regio.
Rob Verhofstad

Rob Verhofstad

Voorzitter College van Bestuur HAN University of Applied Sciences

Rob Verhofstad is voorzitter van het College van Bestuur van de HAN University of Applied Sciences. De HAN draagt bij aan maatschappelijke uitdagingen in de regio door professionals voor de toekomst op te leiden en door praktijkgericht onderzoek voor en met de regio.
Bertine Lahuis

Bertine Lahuis

Voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc

Bertine Lahuis is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Zij wil met het Radboudumc vooroplopen in de vormgeving van de gezondheidszorg van de toekomst. Onder andere door samen met partners te bouwen aan een stevig netwerk in zorg, onderwijs en onderzoek.
Maarten Otto

Maarten Otto

CEO Alliander

Maarten Otto is sinds 20 mei 2020 CEO van Alliander. In 2017 startte hij bij Alliander, waar hij vanaf 2018 de functie van directeur Corporate & Social Affairs vervulde. Als een van de grote werkgevers in de regio wil Maarten de komende jaren samen met de andere boardleden werken aan maatschappelijke vraagstukken rond de uitvoering van de energietransitie.
Christianne van der Wal

Christianne van der Wal

Gedeputeerde provincie Gelderland

Christianne van der Wal is sinds 5 juni 2019 namens de VVD Gelders gedeputeerde. Zij is verantwoordelijk voor economie en innovatie, mobiliteit (exclusief openbaar vervoer), luchtvaart, gebiedsagenda Gelderse Corridor en FruitDelta, project Rail Terminal Gelderland en project Beter Bereikbaar Wageningen.
Jeroen Lotgering

Jeroen Lotgering

Boardmember NXP Nederland en directeur NXP Nijmegen

Naast boardmember van NXP Nederland is Jeroen Lotgering site-directeur van de productielocatie Nijmegen en verantwoordelijk voor de facility-organisaties van NXP wereldwijd. De productielocatie Nijmegen is een Hightech-werkomgeving waar productie en innovatie hand in hand gaan.
Jan van Iersel

Jan van Iersel

Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Van Hall Larenstein

Jan van Iersel is de voorzitter van het College van Bestuur van hogeschool Van Hall Larenstein. Met zijn jarenlange ervaring in bestuurdersrollen binnen het onderwijs en onderzoek zet hij zich in voor de doorontwikkeling en groei van de ‘groenste hogeschool’ van Nederland.
1 2