zero waste

Elektronicahub Rijk van Nijmegen gaat van start

De elektronicahub in het Rijk van Nijmegen gaat van start. Dar, Midwaste, Road2Work Nederland, Stichting OPEN en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen bundelen daarvoor nu definitief hun krachten. Zij willen er samen voor zorgen dat meer elektronisch afval een tweede leven krijgt. De gezamenlijke organisatie gaat Road2Work@Dar heten.

198 miljoen kilo elektronisch afval

Jaarlijks wordt in Nederland 198 miljoen kilo elektronisch afval gescheiden ingezameld en weer als grondstof ingezet, zo geven de betrokken organisaties aan. Dat is een mooi begin, maar volgens hen nog niet genoeg. Onder meer kleine apparaten belanden nog vaak bij het restafval, waardoor ze niet hergebruikt kunnen worden. De initiatiefnemers achter de elektronicahub willen innoveren om te komen tot meer hoogwaardige vormen van product- en onderdelenhergebruik. Het doel is om zoveel mogelijk elektronisch afval een tweede leven te geven als product of productonderdeel of ze anders weer te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Dat kan gaan om alles waar een stekker aan vast zit of in kan: van fornuis tot tv, van broodrooster tot smartphone en van laptop tot oplader.

Het werk dat nodig is voor het hergebruik van de producten biedt volgens de initiatiefnemers ook allerlei mogelijkheden tot re-integratie van mensen. Daarom is er een nauwe samenwerking met het regionaal WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Naast structurele werkgelegenheid, leidt de nieuwe organisatie ook mensen op en begeleidt hen naar regulier werk.

Afvalverwerker Dar en re-integratiespecialist Road2Work Nederland zijn de uitvoerende partijen. Inkooporganisatie Midwaste en Stichting OPEN creëerden de randvoorwaarden. Het initiatief kreeg twee ton startgeld van de provincie Gelderland. Samen roepen de initiatiefnemers burgers op om vooral door te gaan met het scheiden van elektrische apparaten. Als het apparaat nog werkt, kunnen ze het naar de kringloop brengen. Op de milieustraten van Dar kunnen ze de waardevolle apparaten ook inleveren. Dit geldt tevens voor winkels waar een nieuw elektronisch apparaat wordt gekocht.

Verbinding in de keten

Bart de Bruin, directeur van Dar en voorzitter van de circulaire raad, keek vorig jaar op deze website al reikhalzend uit naar de start van het initiatief. Dat had toen net het startgeld van de provincie ontvangen. “Om tot een honderd procent circulaire economie te komen, is het nodig dat alle partijen in een keten, in dit geval de elektronicaketen, meer samenwerken”, zei hij toen.

De afgelopen jaren waren we al bezig met het sorteren van elektronische apparaten. Drie miljoen kilo per jaar, in vijftien verschillende stromen. Nu zetten we de volgende stap en zoeken we de verdere verbinding in de keten. Er zijn overal groeikansen en mooie mogelijke samenwerkingen. Daar blijven we naar op zoek. We zetten eerst de basis neer en zorgen ervoor dat het economisch wiel gaat draaien.”

Over het cluster Slimme Duurzaamheid

De elektronicahub in het Rijk van Nijmegen staat op de projectenlijst van het cluster Slimme Duurzaamheid van The Economic Board. Civic entrepreneur Jan Luijten bespreekt in de helixgroep van het cluster wat de triplehelix-partners kunnen doen om initiatieven zoals deze te ondersteunen en verder te brengen.

Terugkijkend op het afgelopen jaar noemt hij de elektronicahub als een van de projecten waar energie op zit: “Tegelijkertijd hielden we ons ook al met projecten bezig en maakten daarmee in een paar gevallen een mooie start. Met name met het kenniscentrum circulair bouwen, met de elektronicahub van afvalverwerker Dar en de Circulaire Raad Rijk van Nijmegen.”

Meer over duurzaamheid

TwitterLinkedInEmail
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail