resultaten oneplanet

OnePlanet ligt na eerste jaar op schema

Het Gelderse onderzoekscentrum dat digitale technologie voor toepassingen in voeding, gezondheid en leefomgeving ontwikkelt, kijkt terug op een vliegende start. Die kwam er onder andere dankzij de toegekende subsidie van de provincie Gelderland. In hun rapportage over de eerste resultaten laat OnePlanet aan de provincie weten dat ze op schema liggen.

“We hebben als Gedeputeerde Staten er alle vertrouwen in dat OnePlanet Research Center de inhoudelijke verwachtingen waar gaat maken”, aldus economie gedeputeerde Christianne van der Wal in het bericht over de voortgang.

De overheidssubsidie is onmisbaar voor onderzoek en om de haalbaarheid en maakbaarheid van onze innovaties aan te tonen.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat OnePlanet het eerste jaar vooral bezig is geweest met het inrichten van de organisatie, het uitwerken van de programma’s en opstarten van samenwerkingsverbanden met scholen en bedrijven in de regio. Om grote veranderingen te realiseren steken partners Wageningen University & Research (WUR), Radboud Universiteit (RU), Radboudumc en imec in op een programma van acht jaar.

Daarvoor is in totaal zo’n 146 miljoen euro nodig. 81 miljoen euro haalt het instituut zelf binnen door middel van verdiensten uit innovaties. 65 miljoen euro komt van de provincie. De subsidie maakt een snelle opstart en bemensing mogelijk. In jaar acht moet meer dan zeventig procent van het totaal door de industrie en andere kanalen gefinancierd worden. Chris Van Hoof, algemeen directeur van OnePlanet: “Belangrijk, want op die manier stemmen we onze activiteiten telkens af op de toekomstige, veranderende marktbehoeften. De overheidssubsidie is onmisbaar voor onderzoek en om de haalbaarheid en maakbaarheid van onze innovaties aan te tonen. Na enkele jaren zal de interesse vanuit de markt toenemen.”

Sterke basis

Om een sterke basis te leggen is aanwezige kennis en expertise van de partners en andere stakeholders samengebracht bij het vaststellen van de programma’s. Inmiddels zijn er door OnePlanet twaalf projecten opgestart en wordt er bij tien projecten samengewerkt met bedrijven.

Met twee Gelderse mkb-bedrijven is een projectaanvraag bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ingediend voor het doorontwikkelen van een Smart Watch, die onder meer via fysiologische metingen inzicht kan geven in mentale gezondheid en stress. Anders dan bij andere slimme horloges blijft alle data eigendom van de gebruiker, dan wel mantelzorgers of familieleden. “De mkb-partijen krijgen ook subsidie, zodat zij hun eigen businesscases kunnen uitwerken. Zo leren wij hun behoeften goed begrijpen en kunnen de applicaties daarop aanpassen”, aldus Thea van Kemenade, directeur Gezondheid bij OnePlanet.

Chris Van Hoof vult aan: “Voordeel van deze manier van samenwerken is dat als de technologie straks op de markt wordt gebracht we al veel bedrijven kennen die hierop kunnen aanhaken. OnePlanet wil op deze manier sneller en bij meer partijen impact maken.” Om meer mkb-bedrijven te leren kennen organiseert het instituut netwerkactiviteiten en sluiten ze aan bij regionale netwerken. Denk aan: Foodvalley en i3B.

We werken aan grote dromen en kunnen lang niet altijd voorspellen wat een economisch of maatschappelijk succes wordt.

Innovaties in de praktijk

Innovaties moeten straks in de praktijk gebruikt kunnen worden, vindt OnePlanet. Daarom wordt vanuit het Open Educatieprogramma (OpenEd programma) met bestaande, Gelderse onderwijsinstellingen bekeken welke nieuwe vaardigheden nodig zijn om met toekomstige, technologische mogelijkheden te kunnen werken. Thea van Kemenade: “Afgelopen jaar hebben we bij ongeveer tien scholen aansluiting gevonden. De reacties zijn enthousiast. De scholen bepalen vanuit hun eigen opleidingen en focus hoe ze participeren bij het OpenEd programma. Zo zijn er mbo-studenten Informatie- en Communicatietechnologie die praktische vragen stellen over het inpassen van onze innovaties in bestaande systemen. Ontwikkelaars realiseren zich daardoor dat ze nog een slag te maken hebben in de productontwikkeling. Naast het feit dat deze inzichten voor ons veel toegevoegde waarde hebben, is het voor de studenten waardevol dat zij leren werken met een opdrachtgever.”

Verschillende snelheden

OnePlanet NitrogensensingOm toepasbare technologieën te ontwikkelen waar echt vraag naar is, wil OnePlanet innovaties tijdig toetsen. Ze zoekt samenwerking met verschillende doelgroepen om kwalificatie-eisen mee te bepalen en proeftuinen op te zetten.

“Om voedselkwaliteit te meten gaan we bijvoorbeeld digitale toepassingen testen in kassen. Daar willen we niet te lang mee wachten, want des te sneller hebben we de resultaten. Veel boeren staan erom te springen”, aldus Liesbeth Luijendijk, directeur Agrofood en Milieu bij OnePlanet. “Zo weten we ook sneller of iets lukt, zodat we eventueel naar betere alternatieven kunnen zoeken”, zegt Chris Van Hoof.

Bewust werkt OnePlanet op verschillende snelheden. Met ontwikkelingen die meteen gerealiseerd worden kan er langer gewerkt worden aan oplossingen die tijd vergen. Chris Van Hoof: “We werken aan grote dromen en kunnen lang niet altijd voorspellen wat een economisch of maatschappelijk succes wordt. Het begint bij het streven naar grensverleggende innovaties en die zien we als onze sleutel tot succes. Of zoals Norman Vincent Peale, auteur van The Power of Positive Thinking, ooit zei: ‘Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars.’”

Zichtbaar worden

Met al haar activiteiten wil OnePlanet maatschappelijke én economische impact realiseren. Doel is dat dit binnen enkele jaren zichtbaar en tastbaar wordt. De zichtbaarheid moet onder meer komen door twee experience centers waarvan er een in september in gebruik wordt genomen. Bezoekers kunnen daar innovaties bekijken en beleven. Denk aan de Smart Bathroom waarmee OnePlanet hoopt te ontdekken of iemand besmet is met COVID-19 en de meetapparatuur voor stikstofemissies.

Uiteindelijk willen we groeien naar 140 medewerkers. Dan kunnen we nog veel meer realiseren en de beoogde wereldspeler worden

Op de nieuwe locatie zal door de coronamaatregelen telkens maar dertig procent van de medewerkers aanwezig kunnen zijn. Inmiddels werken er 45 mensen. “Uiteindelijk willen we groeien naar 140 medewerkers. Dan kunnen we nog veel meer realiseren en de beoogde wereldspeler worden”, aldus Liesbeth Luijendijk.

Uit de 1600 sollicitaties die binnen kwamen blijkt dat OnePlanet als werkgever een enorme aantrekkingskracht heeft. Chris Van Hoof: “Dat heeft onze verwachtingen overtroffen. Sollicitanten geven aan bij ons verschil te willen maken. En dat is precies wat we met dit instituut willen doen.”

Meer over OnePlanet

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail