Randvoorwaardelijk cluster Arbeidsmarkt

Partijen komen gezamenlijk tot regionale Human Capital Agenda: mensen maken het verschil

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland en The Economic Board slaan de handen ineen voor een regionale Human Capital Agenda. Hiermee zorgen we gezamenlijk voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo beschikken we in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen ook in de toekomst nog over voldoende en goed gekwalificeerd personeel.

De arbeidsmarkt is sterk in beweging; maatschappelijke transities en opgaven als digitalisering en verduurzaming hebben grote impact. Banen veranderen en banen verdwijnen. Daarnaast verschijnen er echter ook weer nieuwe banen. Om met al deze ontwikkelingen om te gaan, pakken we de uitdagingen in triplehelix-verband op. Het doel is om sneller en effectiever te kunnen handelen in het kader van een veerkrachtige arbeidsmarkt.

Gezamenlijke aanpak

De gezamenlijke aanpak is erg belangrijk. Veel partijen zijn namelijk al hard bezig met activiteiten gericht op het afstemmen van vraag en aanbod naar Human Capital. Dat vertaalt zich in verschillende projecten, initiatieven en programma’s voor de arbeidsmarkt. De verbinding naar de regio en de samenwerking daarbinnen bieden echter ruimte voor meer effectiviteit. Daarom komen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland en The Economic Board met een gezamenlijke aanpak om versnippering te voorkomen.

Renate Bouwman, civic entrepreneur van het cluster Arbeidsmarkt

Renate Bouwman over de ambities van het cluster Arbeidsmarkt in 2021

“Om de regio te versterken in economische groei is het belangrijk om samen te werken”, benadrukt Renate Bouwman, kartrekker van de regionale Human Capital Agenda en tevens civic entrepeneur Arbeidsmarkt bij The Economic Board. “Samen werken we aan het beter benutten van kennis, talent en ondernemerschap in de regio. Zo staan we sterker voor een veerkrachtige arbeidsmarkt.”

Regionale Human Capital Agenda

Met de gezamenlijke aanpak benutten we in een veranderende arbeidsmarkt ieder talent in de regio. Er zijn genoeg kansen: we zetten actief in op talentontwikkeling en wendbare werkgevers en werknemers. Ook diversiteit en inclusiviteit dragen in toenemende mate bij aan het bewerkstelligen van een veerkrachtige arbeidsmarkt, waarin de inzet is om ieder talent te benutten voor kansrijke beroepen.

Het resultaat van de aanpak: een herkenbaar regionale Human Capital Agenda met focus, speerpunten en een verbinding naar kansrijke regionale projecten. Een langgekoesterde ambitie, die naar verwachting begin 2022 wordt afgerond. In dat proces zijn ook andere belangrijke stakeholders betrokken. Zo doen onder meer arbeidsmarktregio’s (wo werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en het UWV) en kennisinstellingen op alle niveaus, de gehele onderwijskolom omvattend, mee.

Nick Derks, bestuurlijk trekker Human Capital Agenda van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, ziet veel in de samenwerking: “We staan klaar om stappen te zetten in een breed gedragen regionale Human Capital Agenda. Effecten, die bijvoorbeeld ontstaan zijn door COVID-19, laten ons zien hoe belangrijk samenwerking is voor een veerkrachtige samenwerking.”

Cluster Arbeidsmarkt

Met het cluster Arbeidsmarkt richten The Economic Board en haart partners zich op het aansluiten van de regionale arbeidsmarkt bij de behoefte van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de regio. Daarom stimuleert The Economic Board de totstandkoming van de regionale Human Capital Agenda. Dit helpt bij het laten floreren van de iconische clusters.

Meer 'Arbeidsmarkt'

Meer over The Economic Board

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail