puzzel-Human-Capital-Agenda

Stakeholders leggen gezamenlijk de puzzel van de regionale Human Capital Agenda

Begin 2022 wordt de volgende stap gezet naar een Human Capital Agenda voor onze regio. Betrokken partijen zijn hard bezig met het leggen van de eerste puzzelstukjes van dit programma voor een werkende arbeidsmarkt. In 2022 staan diverse werkgroepen gepland om deze allemaal met elkaar te verbinden.

Verschillende stakeholders kwamen op 1 december bij elkaar om input te leveren voor het opzetten van zo’n regionale Human Capital Agenda. Werkgeversorganisaties, het bedrijfsleven, onderwijs en overheid waren breed vertegenwoordigd in de groep. Tijdens de sessie kwamen experts vanuit de IT-, zorg-, techniek- en energiesector aan het woord over de arbeidsmarkt. Zij gaven hun visie op de huidige mismatch tussen vraag en aanbod. Ook kwamen ze met ideeën om dit vraagstuk op te lossen.

Renate Bouwman, civic entrepreneur van het cluster Arbeidsmarkt

Renate Bouwman over de ambities van het cluster Arbeidsmarkt in 2021

Renate Bouwman, civc entrepeneur bij The Economic Board en trekker van de regionale Human Capital Agenda, is enthousiast over de sessie van december: “Vanuit de groep gaat ontzettend veel enthousiasme en energie uit. Ze hebben er veel vertrouwen in en nuttige verbindingen worden hier gemaakt.”

Puzzel op de arbeidsmarkt

Bouwman ziet het initiatief als een puzzel waarvan de eerste hoekstukjes inmiddels zijn gelegd. Nu moet deze puzzel volgens haar verder gelegd worden. Daar zijn voor nodig: de aangehaakte partijen uit de triple helix, financiering en voldoende personeel. Zo ontstaat er uiteindelijk een gezamenlijke strategie waar de regio Arnhem-Nijmegen de komende jaren mee verder kan.

Bouwman licht dit verder toe: “Het doel van de Human Capital Agenda is een bewegend document, waarin getoond wordt wat er in de regio speelt op arbeidsgebied. Ook weten mensen, organisaties en instellingen elkaar hierin te vinden. 2022 zal het jaar worden van het daadwerkelijk oppakken van de handschoen in verschillende werkgroepen!”

Regionale Human Capital Agenda

De regionale Human Capital Agenda is een gezamenlijk initiatief van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland en The Economic Board. Met dit initiatief zorgen zij gezamenlijk voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio. Op die manier beschikken we in Lifeport ook in de toekomst nog over voldoende en goed gekwalificeerd personeel.

Daarover vertelde Bouwman eerder: “Om de regio te versterken in economische groei is het belangrijk om samen te werken. Samen werken we aan het beter benutten van kennis, talent en ondernemerschap in de regio. Zo staan we sterker voor een veerkrachtige arbeidsmarkt.”

Cluster Arbeidsmarkt

Met het cluster Arbeidsmarkt richten The Economic Board en haar partners zich op het aansluiten van de regionale arbeidsmarkt bij de behoefte van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de regio. Daarom stimuleert The Economic Board de totstandkoming van de regionale Human Capital Agenda. Dit helpt bij het laten floreren van de overige clusters.

Meer Arbeidsmarkt

Meer Human Capital Agenda

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail