Gelderland European Entrepreneural Region

Arnhem – Nijmegen en Foodvalley zijn succesvol in het verkrijgen van Europese gelden

In de periode 2014-2020 ontvingen partijen in Gelderland €969.783.756 aan Europese subsidies. Daarvan landde verreweg het grootste deel in de regio’s Arnhem – Nijmegen en Foodvalley. Dat blijkt uit een onderzoek naar Europese gelden, uitgevoerd namens de provincie Gelderland: Inventarisatie Europese subsidie Gelderland peildatum 1 juli 2021.

Focus op speersectoren binnen Lifeport: Health, Hightech, Energy en Food

Aan partijen uit de regio Arnhem – Nijmegen zijn in de periode 2014-2020 €479.519.697 aan Europese subsidies toegekend. Dat is bijna de helft van al het subsidiegeld dat in de provincie is ontvangen. In Foodvalley gaat het om een totaalbedrag van €350.927.720.

Deze hoge scores komen met name door de aanwezigheid van Radboud Universiteit, Radboudumc en Wageningen University & Research in deze regio’s. Doordat zij bijvoorbeeld participeren in veel Europese projecten zijn deze drie partijen zeer succesvol in het binnenhalen van Europese subsidies. Andere actieve spelers in de regio’s zijn de hogescholen HAN en Van Hall Larenstein én de bedrijven HyGear en Noldus IT. De laatste twee zijn beide Parels van de regio.

In het onderzoek is daarnaast gekeken naar leningen aan Gelderse organisaties door de European Investment Bank (EIB). Daarbij gaat het in de periode 2014-2020 om een totaalbedrag van €1.538.294.179. Enkele partijen uit de regio die grote EIB-leningen hebben ontvangen, zijn Alliander, Radboudumc en Allego.

Zowel uit het aantal projecten als uit de omvang van de Europese subsidies blijkt de focus van de regio’s Arnhem – Nijmegen en Foodvalley. Met name Health en Food springen eruit als het gaat om de hoogte van de Europese subsidies. Hiermee onderbouwen deze cijfers dan ook de kracht van het innovatienetwerk Lifeport.

Interessante cijfers en benchmark in onderzoek Europese gelden

  • De Europese gelden zijn toegekend aan 2.492 unieke organisaties in de provincie Gelderland.
  • Deze organisaties besteden de subsidies bij het realiseren van 4.113 projecten.
  • Hieruit volgt een werkgelegenheidseffect in Gelderland van 18.617 fte.
  • Het grootste deel van de Europese subsidies (63 procent) komt uit het programma Horizon2020.
  • Uit een benchmark met andere provincies blijkt dat in absolute aantallen alleen de provincies Noord- en Zuid-Holland meer Europese gelden binnenhalen.

Uit het onderzoeksrapport naar de Europese gelden zijn nog veel meer interessante gegevens te halen. Zo is er een verdere verdieping per regio en een overzicht van Europese regio’s waarmee veel wordt samengewerkt.

Het rapport – met titel als titel ‘Inventarisatie Europese subsidie Gelderland peildatum 1 juli 2021’ – is in te zien en te downloaden op de website van de provincie Gelderland.

Organisaties binnen de regio Arnhem – Nijmegen die kansen voor Europese samenwerking willen verkennen, kunnen contact opnemen met Bureau Brussel van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Meer over Gelderland

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail