Interactieve sessies Human Capital Agenda

Interactieve sessies voor een herkenbare regionale Human Capital Agenda

Willen we genoeg en goed gekwalificeerd personeel beschikbaar hebben in het innovatienetwerk Lifeport, dan is het zaak vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten. Veel partijen in de regio zijn al aan de slag met interessante initiatieven en programma’s. The Economic Board, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland spannen zich in om tot een gezamenlijke aanpak te komen, de Human Capital Agenda.

Interactieve sessies

Onlangs organiseerden deze drie organisaties interactieve sessies om de uitdagingen in triplehelix-verband aan te pakken. Deze eerste sessies zijn ingezet om kennis en ervaring te delen en input te krijgen voor de gezamenlijke agenda. Aan de sessies namen verschillende relevante partijen voor de arbeidsmarkt deel. Van werkgeversverenigingen, HR-managers, ambtenaren, wethouders en programmamakers tot arbeidscoaches. Er was er veel herkenning bij de deelnemers.

Er is niet één oplossing, we hebben er honderd nodig!

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld:

  • De noodzaak om te communiceren over de interessante innovatieve bedrijven in de regio (hoe krijg je de juiste informatie bij de juiste doelgroep);
  • Het belang van behouden van talent voor de regio;
  • Het op elkaar aansluiten van opleidingen en arbeidsmarkt;
  • De doelgroep, die niet alleen uit werkzoekenden bestaat maar ook uit regulier werkenden;
  • Het gedeelde besef dat we uit het oude stramien moeten stappen, de arbeidsmarkt bevindt zich in een unieke situatie;
  • De wens om meer succesverhalen te delen;
  • Het idee om skills meer toegankelijk te maken.

Op korte en lange termijn is er actie nodig om in de veranderende arbeidsmarkt ieder talent te kunnen benutten. Tjerry Verhoeven, regiomanager Arnhem-Nijmegen bij VNO-NCW Midden merkt tijdens een sessie op:  “Er is niet één oplossing, we hebben er honderd nodig!”

Gezamenlijk moeten we in actie komen om de uitdagingen op de veranderende arbeidsmarkt aan te pakken.

Vervolg

Als vervolg op deze bijeenkomsten gaat Renate Bouwman, civic entrepreneur Arbeidsmarkt bij The Economic Board, aan de slag met het formuleren van ambities en doelstellingen. Met als doel: een herkenbare regionale Human Capital Agenda met focus, gericht op de speerpunten binnen Lifeport en gekoppeld aan regionale projecten.

De interactieve sessies waren zeer energiek, …” vertelt Bouwman. “… de betrokken partijen waren zeer enthousiast en er was veel bereidheid om tot actie te komen.”

Een Human Capital Agenda voor Lifeport

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland en The Economic Board slaan de handen ineen voor een regionale Human Capital Agenda. Hiermee zorgen we gezamenlijk voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo beschikken we in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen ook in de toekomst nog over voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Lees hier meer over de Human Capital Agenda.

Meer over Human Capital Agenda

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail